Selcuk University Digital Archive Systems

Sol ventrikül fonksiyonlarının (EF, EDV, ESV, CO) ve miyokard kontraktilitesinin değerlendirilmesinde kullanılan multimodalitelerin (Bilgisayarlı tomografi, MR, Ekokardiografi) karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pasoy, Yahya
dc.contributor.author Kara, Bedia
dc.date.accessioned 2018-02-08T12:46:58Z
dc.date.available 2018-02-08T12:46:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Kara, B. (2010). Sol ventrikül fonksiyonlarının (EF, EDV, ESV, CO) ve miyokard kontraktilitesinin değerlendirilmesinde kullanılan multimodalitelerin (Bilgisayarlı tomografi, MR, Ekokardiografi) karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8566
dc.description.abstract Çalışmamızda son yıllarda gelişen kardiyak BT incelemeyle elde edilen sol ventrikül fonksiyonel parametrelerinin, pratikte yaygın kullanılan iki boyutlu ekokardiografi ve sol ventrikül boyutlarının değerlendirilmesinde altın standart olan MR ile kıyaslanması amaçlanmıştır. Ayrıca MR ile elde edilen verilerin postproses hesaplanmasında kullanılan yazılımlar (MR-Argus ? CMR-tools) arasında ilişki olup olmadığı da değerlendirilmiştir. Gereç ve yöntem: Kardiyak BT incelemesi yapılan ortalama yaş aralığı 51.4±14.9 olan 40 hasta, kardiyak MR ve EKO ile de değerlendirildi. BT, MR ve EKO ile hesaplanan enddiastolik volum (EDV), endsistolik volum (ESV), stroke volum (SV), ejeksiyon fraksiyonu (EF), kardiyak output (CO) ve miyokard kütlesi değerleri karşılaştırıldı. Sol ventrikül fonksiyonlarının hesaplanması için iki farklı MR yazılımı kullanıldı. CMR tools LV tutorials metodu üç boyutlu olarak fonksiyonel değerlendirme yapılabildiği için altın standart kabul edildi. Her iki MR metodu (MR-Argus ve CMR-tools), BT ve CMR-tools ve EKO ve CMR-tools metodları arasında Pearson korelasyonu, Intraclass Correlation Coefficient (ICC) ile güvenilirlik analizi ve Bland-Altman analizleri yapıldı. Bulgular: EF değerleri için BT ve CMR-tools (r=0.702 p<0.001), MR-Argus ve CMR tools (r=0.746 p<0.001) metodları arasında iyi korelasyon mevcutken EKO ve CMRtools (r=0.449 p<0.004) metodları arasında orta derecede korelasyon mevcuttu. Diğer parametreler içinde benzer değerler elde edildi. ESV, EDV, EF için en iyi korelasyon değerleri iki MR yazılımı arasında olup, BT ve CMR-tools korelasyonları da MR-Argus ve CMR-tools korelasyon değerleriyle benzer seviyedeydi. EKO ve CMR-tools korelasyonları ise ESV, EDV ve CO için iyi derecede iken diğerlerinde orta derecede korelasyon mevcuttu. Sonuç: Koroner arter değerlendirmesi amacıyla yapılan kardiyak BT incelemesinde, sol ventrikül fonksiyon analizi de kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilmekte ve ekokardiyografiye göre daha doğru sonuçlar vermektedi tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to compare the left ventricular parameters obtained from recently developed cardiac multi-detector row computed tomography (CT) studies with two-dimensional echocardiography commonly used in practice and magnetic resonance Imaging (MRI) which is accepted as golden standard in the evaluation of left ventricular functions. Our study is also aimed to evaluate whether there is a relationship or not between MR-Argus and CMR-tools which are the softwares used in post process calculations of data obtained by MRI. MATERIALS AND METHODS: Fourty patients with average age span of 51.4±14.9 scanned with Cardiac CT were evaluated by cardiac MRI and echocardiography. End-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV), stroke volume (SV), ejection fraction (EF), cardiac output (CO), and myocardial mass values calculated by CT, MRI, and echocardiography were compared to each other. Two different MR softwares were used to compare left ventricular functions. CMR-tools LV tutorials method is accepted as a golden standard because that can be used in three-dimensional functional evaluation. Pearson Correlation and Bland-Altman analysis were performed among bothMR methods (MR-Argus and CMR-tools), CT and CMR-tools, and Echocardiography and CMR-tools. RESULTS: Although there are a good correlations for EF values between BT and CMR-tools (r=0.702 p<0.001), and between MR-Argus and CMR-tools (r=0.746 p<0.001), the correlation between echocardiography and CMR-tools (r=0.449 p<0.004) is moderate. The similar results were obtained for other parameters. The best correlation for ESV, EDV, EF values was between two MR softwares. The correlation coefficient between BT and CMR-tools is close to the correlation coefficient between MR-Argus and CMR-tools. While the correlation between echocardiography and CMR-tools is in good level for ESV, EDV, and CO values, it is in medium level for other parameters. CONCLUSION: Left ventricular functional analysis can be done easily and reliably in cardiac CT scan aimed for coronary artery evaluation, and that also gives more accurate results compared to echocardiography. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Ekokardiyografi tr_TR
dc.subject Echocardiography tr_TR
dc.subject Koroner damarlar tr_TR
dc.subject Coronary vessels tr_TR
dc.title Sol ventrikül fonksiyonlarının (EF, EDV, ESV, CO) ve miyokard kontraktilitesinin değerlendirilmesinde kullanılan multimodalitelerin (Bilgisayarlı tomografi, MR, Ekokardiografi) karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative The comparision of multimodalities (Multi - Dedector Row CT, MR Imaging, Echocardiography used in the evaluation of the left ventricule functions (EF, EDV, ESV, CO) and myocardial contractility tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account