Selcuk University Digital Archive Systems

Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesinin mortalite üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Türk, Süleyman
dc.contributor.author Güney, İbrahim
dc.date.accessioned 2018-02-08T12:43:28Z
dc.date.available 2018-02-08T12:43:28Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Güney, İ. (2007). Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesinin mortalite üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8563
dc.description.abstract Hemodiyaliz hastalarının 5 yıl sonraki mortalite durumlarını ve baslangıçtaki klinik, sosyodemografik özellikler, laboratuar bulguları ve yasam kalitesi ile mortalite arasındaki iliskiyi inceledik. 2001 yılında inceledigimiz toplam 511 HD hastasından 5 yıl sonra yalnızca 293'ünün HD'e devam ettigi ve 127'sinin öldügü tespit edildi. En sık ölüm sebebinin kardiyavasküler olaylar oldugu görüldü (% 47.2). Ölen hastaların daha yaslı ve diabetik oldukları ve serum albumin ve kreatinin düzeylerinin daha düsük oldukları görüldü. Ayrıca haftada 2 defa HD olanların ve HD seans süresi < 4 saat olanların daha çok ölen hastalar oldukları tespit edildi. Bunlara ilaveten; ölen hastaların yasam kalitelerinin de daha kötü oldugu belirlendi. Yapılan regresyon analizinde; mortaliteyi etkileyen faktörlerin yas, komorbidite, HD seansının kısa tutulması, malnutrisyon (hipoalbuminemi ve düsük BMI) ve kötü yasam kalitesi oldugu tespit edildi. Hemodiyaliz hastalarında mortalite ile iliskili olan yasam kalitesi belli aralıklarla degerlendirilmeli ve daha iyi yasam kalitesini saglamak için çaba gösterilmelidir. tr_TR
dc.description.abstract We investigated the mortality conditions of HD patients during the 5 years and the relation between mortality and quality of life (QOL), laboratory parameters and clinical and sociodemographic characteristics at the start of study. After the 5 years, 293 patients were stil on HD treatment and 127 patients had died while being treated with HD. The main causes of death were cardiovascular diseases (%47.2). The nonsurvivor patients had higher mean values for age, a lower mean values for serum creatinine and albumin and higher prevalance of diabetes mellitus. The number of patients who received HD two times a week was more in nonsurvivor patients and the number of patients who received HD for < 4 hour in about all HD seans was more in nonsurvivor patients. In addition; QOL was better in survivor HD patients. We determined that age, comorbidity, < 4 hour HD seans time, malnutrition (hypoalbuminemia, low BMI) and bad QOL were associated with higher risk of death in regression analysis. QOL related with mortality must be evaluated regular time and we must make an effort for supplying better QOL. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Mortalite tr_TR
dc.subject Mortality tr_TR
dc.subject Renal diyaliz tr_TR
dc.subject Renal dialysis tr_TR
dc.subject Yaşam kalitesi tr_TR
dc.subject Life quality tr_TR
dc.title Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesinin mortalite üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of quality of life on mortality in hemodialysis patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account