Selcuk University Digital Archive Systems

Düzenli egzersiz eğitiminin 12-14 yaş çocukların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çumralıgil, Burhan
dc.contributor.author Şahin, Oğuzhan
dc.date.accessioned 2018-02-08T11:07:46Z
dc.date.available 2018-02-08T11:07:46Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Şahin, O. (2007). Düzenli egzersiz eğitiminin 12-14 yaş çocukların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8540
dc.description.abstract Araştırmada, İlköğretim Okulu düzeyinde eğitim gören 12?14 yaşlarındaki deney grubu 89 öğrenci, kontrol grubu 90 öğrenci, toplam 179 erkek öğrenci gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Yapılan bu çalışmada öğrencilere toplam 2 ay süre ile haftada 3 gün eğitsel oyun formunda fiziksel kapasiteleri ve gelişim özelliklerini de göz önüne alarak egzersiz programı uygulanmıştır. Araştırmada, 8 haftalık süre ile yapılan egzersiz programının 12-14 yaş grubu çocukların fiziksel ve fizyolojik kapasiteleri üzerine etkileri araştırıldı. Çocukların fiziksel ve fizyolojik kapasitelerini değerlendirmek için boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, FVC, FEV1 ölçüldü. Ayrıca 20 metre sürat, dikey sıçrama, 20 metre mekik koşu testleri uygulandı. Araştırma sonucunda, deney grubunun ön test ve son test değerleri karşılaştırıldığında vücut ağırlığı ölçümlerinde istatistik açıdan anlamlı bir fark tespit edilememişken (p>0,05), boy uzunluğu, el kavrama kuvveti, bacak kuvveti, sırt kuvveti, 20 metre sürat, 20 metre mekik koşu testi, vücut yağ yüzdesi, dikey sıçrama testi, FVC ve FEV1 değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.01). Sonuç olarak; 8 haftalık düzenli egzersiz eğitiminin 12-14 yaş grubu çocukların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine olumlu etkileri olduğu söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract In this research, total of 179 male primary school students between 12-14 ages composed of 89 students of experimental group and 90 students of control group, have taken part in the study as voluntarily. Within the scope of this study, an exercise programme has been carried out by taking the developmental skills and physical capacites of children into account in educational game-playing format, three days per week, throughout two months. In this research, the effects of 8 weeks of exercise programme on 12-14 aged children?s physical and physicological capacities have been examined. In order to evaluate physical and physicological capacities of children, it has been measured their lengths, weights, body fat percentage, grip strength, back-strength, leg power, FVC, FEV1. Additionally, it were applied vertical jump test and 20 meter sprint tests. When compared the pre-test and past test values of the experimental group, although no significant statistical difference as regards body-weights values has been defined according to the ?t? value (p>0,05); it has been defined considerable statistical difference in the values of height, grip strenght, leg-power, back strength, 20 meter sprint, body fat percentage, vertical jump test, FVC and FEV1. As result of the study, it can be concluded that eight weeks of regular exercise programme has positive effects on 12-14 aged children?s some physical and physicological parameters. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Fiziksel parametreler tr_TR
dc.subject Physical parameters tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.title Düzenli egzersiz eğitiminin 12-14 yaş çocukların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The investigation of effects of regular exercise training on some physical and physicological parameters in 12-14 aged children tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account