Selcuk University Digital Archive Systems

ICSI- ET sikluslarında endometriuma lokal hasar amacıyla uygulanan biyopsinin implantasyon,gebelik ve canlı doğum oranlarına etkisinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Görkemli, Hüseyin
dc.contributor.author İnal, Zeynep Hafiza Öztürk
dc.date.accessioned 2018-02-08T10:44:42Z
dc.date.available 2018-02-08T10:44:42Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation İnal, Z. H. Ö. (2009). ICSI- ET sikluslarında endometriuma lokal hasar amacıyla uygulanan biyopsinin implantasyon,gebelik ve canlı doğum oranlarına etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8531
dc.description.abstract Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan ICSI-ET (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu-embriyo transferi) sikluslarında endometriuma uygulanan lokal hasarın implantasyon, klinik gebelik ve canlı doğum oranlarına olan etkisini araştırmak. Çalışma Dizaynı: Prospektif çalışma Çalışma Yeri: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Tardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi Gereç-Yöntem: İnfertilite nedeniyle başvuran ve ICSI-ET yapılması kararlaştırılan, uzun protokol (GnRH analoğu; rFSH+HMG) yöntemiyle KOH uygulanacak, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan toplam 100 hasta seçildi. Aralarından randomize olarak seçilen 50 hastaya KOH siklusundan önce tekrarlanan endometrial biyopsi uygulandı. Sonuç: Hastaların yaş ortalaması, indüksiyon gün süresi, kullanılan toplam gonadotropin dozları, hCG günü E 2 değerleri ve endometrium kalınlıkları, siklus başına toplam MII evresindeki oosit sayıları, transfere uygun kalitedeki total embriyo sayıları, transfer günleri ve transfer edilen embriyo sayıları iki grupta da benzerdi. Benzer sayıda embriyo transferleri ile (çalışma ve kontrol gruplarında sırasıyla 138 ve 141) implantasyon oranları (% 34.67'e karşı % 30.8, p > 0.05), klinik gebelik oranları (% 60'e karşı % 34, p= 0.009) ve ET başına canlı doğum oranları (% 44'e karşı % 24, p =0.03) çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Tartışma: Bu sonuçlar IVF tedavisi öncesinde endometriuma uygulanan lokal hasarın embriyo implantasyon, klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını artırdığını desteklemiştir. tr_TR
dc.description.abstract To explore the effect of local injury to the endometrium for implantation pregnancy and live birth rates in ICSI ?ET cycles with recurrent implantation failure Study Design: Prospective study. Setting: A clinical assisted reproductive center of Selçuk University Meram Medical Faculty Hospital. Patient(s): A group of 100 patients, who failed to conceive during one or more cycles of IVF and embryo transfer (ET), treated with a long protocol for controlled ovarian hyperstimulation. Intervention(s): The IVF treatment and ET were preceded by repeated endometrial biopsies, in a randomly selected 50 of a total of 100 patients. Main Outcome Measure(s): Outcome of IVF-ET treatments. Result(s): Age of the patients, days of stimulation, total dose of gonadothropins, E2 concentrations and endometrial thickness on hCG day, total MII stage oocytes, the total number of high quality embryos for transfer, the day of transfer and the number of embryos transfered were similar for both groups. Transfer of a similar number of embryos (138 and 141 in the experimental and control patients, respectively) resulted in rates of implantation (34.67 % vs. 30.88 %, p> 0.05), clinical pregnancy (60 % vs. 34 %, p=0.009), and live births per ET (44 % vs. 24 %, p =0.03), that were higher in the experimental group as compared to controls. Conclusion (s): These results suggest that IVF treatment that is preceded by local injury to the endometrium improved the rates of embryo implantation, clinical pregnancy, and live births in ART tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Endometrium tr_TR
dc.subject Lokal hasar tr_TR
dc.subject İmplantasyon tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Endometrium tr_TR
dc.subject Local injury tr_TR
dc.subject İmplantation tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.title ICSI- ET sikluslarında endometriuma lokal hasar amacıyla uygulanan biyopsinin implantasyon,gebelik ve canlı doğum oranlarına etkisinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative To explore the effect of local injury to the endometrium for implantation, pregnancy and live birth rates in ICSI ?ET cycles with recurrent implantation failure tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account