Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Biliyer sistem patolojilerinde manyetik resonans kolanjiopankreatografi ve acil şartlarda yapılan ultrasonoğrafi bulgularının ve tanılarının karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.