Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Değişik yaş gruplarında epidermis kalınlığının histolojik olarak ölçülmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.