Selcuk University Digital Archive Systems

Alfa lipoik asidin deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda lipid peroksidasyonu, antioksidan durum ve endotelial apopitoz üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Güney, Ahmet Önder
dc.contributor.author Erdi, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned 2018-02-08T08:14:49Z
dc.date.available 2018-02-08T08:14:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Erdi, M. F. (2009). Alfa lipoik asidin deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda lipid peroksidasyonu, antioksidan durum ve endotelial apopitoz üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8521
dc.description.abstract Bu çalışma ile ALA'nın tavşanlarda oluşturulan subaraknoid kanama modelinde vazospazm üzerine etkileri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Yirmibir adet erkek, Yeni-Zelanda tipi tavşan randomize olarak her biri 7 tavşandan oluşan 3 gruba ayrılmıştır: grup 1 (kontrol), grup 2 (SAK), grup 3 (SAK+ALA). ALA tedavisi (100mg/kg/gün ip) olarak verilmiş ve tedaviye SAK oluşturulmadan hemen önce başlanarak tedavi 72 saat sürdürülmüştür. Yetmiş iki saatin sonunda denekler sakrifiye edilerek elde edilen beyin sapı dokularında doku MDA, SOD, GSH-Px düzeyleri ölçülmüş ayrıca elde edilen baziller arter kesitlerinde arter duvar kalınlığı, arter lümen alanı ve immünohistokimyasal olarak da endotelial apopitoz yüzdeleri tespit edilmiştir. Bulgular: Tavşanlarda oluşturulan vazospazm modelinde ALA tedavisi istatistiksel olarak anlamlı şekilde vazospazm gelişimini engellemiştir. SAK sonrasında artış gösteren MDA düzeyleri tedavi ile azalmış, SOD ve GSH-Px'de görülen azalma ise engellenmiştir. Histopatolojik olarak ALA, SAK sonrası ortaya çıkan arter duvar kalınlaşmasını ve arter lümen alanındaki daralmayı engellemiştir. İmmunohistokimyasal olarak ALA, SAK sonrasında görülen endotelial apopitozu azaltmaktadır. Sonuç: ALA tavşanlarda oluşturulan SAK modelinde vazospazm gelişimini engellemektedir. ALA'nın SAK sonrasında nöroprotektif ve apopitozu düzenleyici etkileri olduğu bu çalışma ile gösterilmiştir. ALA, SAK sonrası görülen serebral vazospazmda potansiyel bir tedavi edici ve engelleyici ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik uygulamaya geçilebilmesine yönelik daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract This study investigated the ability of ALA to prevent cerebral vasospasm in a rabbit model of SAH. Material-Methods: Twenty-one, male New Zealand white rabbits were randomly divided into 3 groups of 7 rabbits each: group 1 (control), group 2 (SAH only), group 3 (SAH + ALA treatment). ALA (100 mg/kg, single dose, IP) was administered just before SAH and continued until 72 hours after SAH in group 3. Animals were killed 72 hours after SAH. Tissue MDA levels, SOD, and GSH-Px activities were measured, and basilar artery cross-sectional areas, arterial wall thickness, and endothelial apoptosis in a cross section of basillary artery were determined. Results: ALA treatment was found to be effective against developing a cerebral vasospasm following a SAH in rabbits. It could significantly reduce elevated MDA levels and increase the level of tissue GSH-Px and SOD enzymatic activities. ALA treatment was found to be effective in increasing the luminal area and reducing wall thickness of the basilar artery. ALA markedly reduced apoptotic index and protects the endothelial integrity. Conclusion: ALA treatment might be beneficial in preventing cerebral vasospasm after SAH, thus showing potential for clinical implications. Further studies needed to decide acceptability of ALA for clinic utilization tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Nöroşirürji tr_TR
dc.subject Neurosurgery tr_TR
dc.title Alfa lipoik asidin deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda lipid peroksidasyonu, antioksidan durum ve endotelial apopitoz üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative The effects of alpha lipoic acid on lipid peroxidation, antioxidant status and endothelial apoptosis in experimental subarachnoid hemorrhage and vasospasm tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account