Selcuk University Digital Archive Systems

Akut renal kolik ön tanılı hastalarda üreter taşlarının saptanmasında kontrastsız çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve intravenöz pyelografi sonuçlarının karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vural, Alaaddin
dc.contributor.author Düzenli, Özlem
dc.date.accessioned 2018-02-08T07:50:49Z
dc.date.available 2018-02-08T07:50:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Düzenli, Ö. (2009). Akut renal kolik ön tanılı hastalarda üreter taşlarının saptanmasında kontrastsız çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve intravenöz pyelografi sonuçlarının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8518
dc.description.abstract Çalışmamızın amacı, böğür ağrısıyla başvuran hastaların değerlendirilmesinde Kontrastsız Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografinin tanısal değerini karşılaştırmaktır . Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi , Radyodiagnostik Anabilim Dalı?nda Ocak 2009 - Ekim 2009 tarihleri arasında renal kolik, üreter taşı ön tanısı ile gelen 86 hastaya Kontrastsız ÇKBT , USG ve İVP tetkikleri yapıldı. 86 olgunun 66?sında üreter taşı saptandı. 2?sinde kreatinin değeri yüksek olduğu için ,1?inde kontrast madde alleljisi nedeniyle İVP yapılamadı. Üreter taşı olan 63 olgunun 46?sı USG ile, 62?si Kontrastsız ÇKBT ,58?i İVP ile gösterilebildi. USG ,BT ve İVP?nin duyarlılığı %73, %98.4 ve 92 , özgüllüğü ise %95, 95, 100 olarak hesaplandı. Kontrastsız spiral BT, akut böğür ağrılı olgularda, üriner sistem taşlarının saptanmasında USG ve İVP?den daha hassas ve hızlı sonuç veren bir yöntemdir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of our study was to compare noncontrast MDCT, US and IVU in the evaluation of patients with renal colic for the diagnosis of ureteral calculi In Selçuk University Meram Faculty of Medicine Department of Radiology, 86 patients with renal colic were examined with MDCT, US and IVU. Ureteral calculi were diagnosed in 66 of 86 patients. In 3 patient with üreteral stones could not be perform Intravenous urography because of allergic reaction and high creatinin value. In 63 patient with üreteral stones could be demonstrated in 62 patients by computed tomography , in 46 patients by ultrasonography and , in 58 patients by intravenous urography. . Ultrasonography showed 64.3% sensitivity and 100% specificity in the diagnosis of ureterolithiasis; computed tomography showed 96.4% and 100% ,IVP showed 96.4% and 100%, respectively . Noncontrast MDCT is rapid and more sensitive than İntravenous Urography and USG in detecting urolithiasis in patients presenting with acute flank pain. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Bilgisayarlı tomografi tr_TR
dc.subject Computed tomography tr_TR
dc.subject Ultrasonografi tr_TR
dc.subject Ultrasonography tr_TR
dc.subject Üreter taşları tr_TR
dc.subject Ureteral calculi tr_TR
dc.title Akut renal kolik ön tanılı hastalarda üreter taşlarının saptanmasında kontrastsız çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve intravenöz pyelografi sonuçlarının karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative In the evaluation of patients with renal colic for the diagnosis of ureteral calculi,compare noncontrast spiral CT, US and intravenous pyelogram tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account