Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akut renal kolik ön tanılı hastalarda üreter taşlarının saptanmasında kontrastsız çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve intravenöz pyelografi sonuçlarının karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.