Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisi etkinliğinin bilgisayarlı tomografi, vizüel analog skala ile değerlendirilmesi, tekniğin nazal mukosiliyer klirens üzerindeki etkisinin saptanması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.