Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kan kültürlerinden izole edilen klebsiella pneumoniae suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz saptanmasında üç yöntemin(çift disk sinerji, kombine disk ve e-test)karşılaştırılması ve antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.