Selcuk University Digital Archive Systems

Günde 100 mg aspirin alan diyabetik hastalarda optik agregasyon testiyle aspirin direnci sıklığının saptanması ve doz artışının direnç üzerindeki etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Düzenli, M. Akif
dc.contributor.author Doğan, Yıldız
dc.date.accessioned 2018-02-07T07:35:39Z
dc.date.available 2018-02-07T07:35:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Doğan, Y. (2007). Günde 100 mg aspirin alan diyabetik hastalarda optik agregasyon testiyle aspirin direnci sıklığının saptanması ve doz artışının direnç üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8499
dc.description.abstract Giriş: Diyabetik hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlar ölümün en sık sebebidir. Diyabetik hastaların trombositleri aspirine daha az duyarlıdır. Bu çalışma düşük doz aspirin (100 mg/gün) alan diyabetik hastalarda aspirin direnci sıklığını saptamak ve aspirin direnci olan hastalarda aspirin dozunu arttırmanın direnç üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Materyal-Metod: Çalışmaya en az 7 gündür 100 mg/gün aspirin alan 57 tip 2 diyabet hastası alındı. Hastalara ADP, kollajen, epinefrinle optik agregometri testi uygulandı. Her agonist için sınır değerin üstünde agregasyonu devam eden hastalar o agonist için aspirine dirençli kabul edildi. Direnç tespit edilen agonist sayısına göre aspirine duyarlı ve aspirine hafif, orta, şiddetli dirençli olarak 4 gruba ayrıldı. Direnç tespit edilen hastaların 22'sinde aspirin dozu 300 mg/gün'e çıkıldı. En az 7 gün sonra agregometri tekrarlandı. Bulgular: Agregometri sonuçlarına göre çalışmaya alınan 57 hastanın 33'ü (%57.9) aspirine duyarlı kabul edilirken, 12 hastada (%21.1) hafif, 7 hastada (%12.3) orta, 5 hastada (%8.8) şiddetli direnç tespit edildi. Direnç tespit edilen hastaların 22'sinde 300 mg/aspirin tedavisi sonrası test tekrarlandı ve 14 hasta (%63.6) aspirine duyarlı hale geldi. Ortalama agregasyonları kollajen için 81.7'den 52.8'e, ADP için 76.0'den 56.1'a ve epinefrin için 66.4'den 26.9'a geriledi. (p sırasıyla <0.01,=0,01,<0,01) Sonuç: Diyabetik hastaların bir kısmı düşük doz aspirinle yeterince korunamayabilir, bu hastalarda aspirin dozunu arttırmak etkili bir yöntem gibi gözükmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Introduction: Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of premature mortality in patients with diabetes mellitus. Platelets are less sensitive to aspirin in patients with diabetes mellitus. The aim of this study was to evaluate the incidence of aspirin resistance in patients taking 100 mg aspirin a day and to evaluate the effect of increased aspirin dose. Methods: Fifty-seven type 2 diabetic patients taking 100 mg aspirin per day. Optical agregometry with collagen, ADP and epinefrine was performed at least seven days after taking 100 mg aspirin per day. Patients whose aggregation percentages were above the upper limit for each agonist were accepted aspirin resistant. Results: Thirty-three (57.9%) of 57 were aspirin responder, 12 (21.1%) patients had mild, 7 (12.3%) patients had moderate and 5 (8.8%) patients had severe resistance. Twenty two of aspirin resistant patiens were given 300 mg aspirin per day and agregation tests were peformed again at least after 7 days. Fourteen (63.6%) of 22 patients became aspirin responder. Mean aggregation percantages decreased for collagen from 81.7 to 52.8, for ADP from 76.0 to 56.1 and for epineprine from 66.4 to 26.9 (p values <0.01,=0,01, 0,01 respectively) Conclusion: Low dose (100 mg/day) aspirin therapy may not be sufficient for a certain percentage of diabetic subjects. In these patients higher doses of aspirin may result in decreased platelet agregation. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Diyabetik hastalar tr_TR
dc.subject Diabetic patients tr_TR
dc.subject Optik agregasyon testi tr_TR
dc.subject Optical aggregation test tr_TR
dc.subject Aspirin direnci tr_TR
dc.subject Aspirin resistance tr_TR
dc.subject Doz artışı tr_TR
dc.subject Dose increase tr_TR
dc.title Günde 100 mg aspirin alan diyabetik hastalarda optik agregasyon testiyle aspirin direnci sıklığının saptanması ve doz artışının direnç üzerindeki etkisi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account