Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Günde 100 mg aspirin alan diyabetik hastalarda optik agregasyon testiyle aspirin direnci sıklığının saptanması ve doz artışının direnç üzerindeki etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.