Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kronik atriyal fibrilasyon bulunan hastalarda kardiyoversiyon sonrası sinüs ritminin idamesinde statin tedavisinin yeri

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.