Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Abdominal histerektomi cerrahisi sonrası subfasiyal bölgeye uygulanan % 0.25 levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.