Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tip II diabetik hastalarda diabetik retinopati ile ilişkili endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.