Selcuk University Digital Archive Systems

Konya ilinde postpartum depresyon sıklığı ve ilişkili sosyodemografik etmenler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çivi, Selma
dc.contributor.author Özdemir, Saniye
dc.date.accessioned 2018-02-05T12:32:19Z
dc.date.available 2018-02-05T12:32:19Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Özdemir, S. (2007). Konya ilinde postpartum depresyon sıklığı ve ilişkili sosyodemografik etmenler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8479
dc.description.abstract Bu çalışma, Konya ili Meram lçesinde 24 ve 25 nolu sağlık ocaklarında postpartum depresyon sıklığını ve postpartum depresyonun ortaya çıkmasında rolü olabilecek risk faktörlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Bu çalışmanın evrenini, Konya'nın Meram ilçesindeki 24 ve 25 nolu sağlık ocağına 1 Aralık 2005-31 Ocak 2006 tarihleri arasında başvuran postpartum 2-6 aylık dönemde olan 242 anne oluşturdu. Çalışmaya alınan annelere araştırma konusu hakkında bilgi verildikten sonra katılmayı kabul ettiklerine dair bilgilendirilmiş onam formları imzalatırdı.Yüz yüze yöntemle anne tanıtım formu dolduruldu. Daha sonra annelerin kendileri tarafından EPDS formu dolduruldu. Ancak okur yazar olmayan annelere araştırıcı tarafından sorular yöneltildi ve cevaplar kaydedildi. EPDS kesme puanı 13 ve üstü olarak alındı. Çalışmamız sonucunda EPDS'e göre (13 ve üzerinde puan alanlar) postpartum depresyon insidansı %19.4 olarak saptandı. EPDS'e göre postpartum depresyon sıklığı, aylık geliri az olanlarda (p=0.025), bir önceki gebeliğinden sonra ruhsal sorunu olanlarda (p=0.001), doğum öncesi hiç bakım almamış olanlarda (p=0.020), doğum öncesi izlem sayısı 4 ve altında olanlarda (p=0.045), bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesi sonucu eşi ve/veya eşinin ailesinde tutum değişikliği olanlarda (p=0.007) ve bu gebeliği süresince tıbbi sorun yaşamış olanlarda (p=0.028) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde fazla idi. Bu çalışmada, doğum sonu depresyon riskini belirleyen EPDS'e göre postpartum depresyon %19.4 gibi yüksek sıklıkta bulunmuştur. Değiştirilebilir risk faktörleri; doğum öncesi izlem sayıları, eş ve ailesinin bebeğin cinsiyeti konusundaki ön yargı ve saplantılarının sağlıklı eğitim ile değiştirilmesi, doğum öncesi nitelikli bakım olarak belirlenmiştir. Uzak vadedeki düzeltilebilir değişkenler ailelerin aylık gelir düzeyinin iyileştirilmesi olarak saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study is constructed to determine the incidence of postpartum depression and the risk factors that may play role in arising of it in village clinics numbered 24 and 25 in county of Meram, Konya. The universe of this study constitutes of 242 mothers in the postpartum period between 2-6 months who apllied to village clinics numbered 24 and 25 in county of Meram, Konya between the dates of 1 December 2005-31 January 2006. After giving information about subject of the search to the mothers who took part in the study, their signatures were taken about accepting to participate in the study on approval forms. Mother introduction forms were filled using face to face method. Later, the EPDS forms were filled by the mothers. But the questions were asked to mothers who were not literate by the researcher and the answers were recorded. The cut-off point of EPDS was taken as 13 and over. In the conclusion of our study, the incidence of postpartum depression was detected as 19.4% according to EPDS (the ones who took scores of 13 and over). The incidence of postpartum depression according to EPDS were high in statistical sense among the mothers who had lower monthly income (p=0.025), psychological problems after the preceding pregnancy (p=0.001), not taken care before delivery (p=0.020), had 4 and lower controls (p=0.045), attitude changes among husbands and/or husbands? families (p=0.007) and medical problems during pregnancies (p=0.028). In this study; the incidence of postpartum depression was found high as 19.4% according to EPDS that detects the risk of postpartum depression. The modifiable risk factors are determined as controlling number before delivery, changing the preconceptions and obsessions via healthy education and well-qualified care services before delivery. The 69 long-term improvable risk factors are detected as improving monthly incomes of the families. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Postpartum depresyon tr_TR
dc.subject Postpartum depression tr_TR
dc.subject Risk faktörleri tr_TR
dc.subject Risk factors tr_TR
dc.subject EPDS ölçeği tr_TR
dc.subject EPDS scale tr_TR
dc.title Konya ilinde postpartum depresyon sıklığı ve ilişkili sosyodemografik etmenler tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account