Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Komplikasyonlu gebeliklerde trombofili'nin (faktör V leiden mutasyonu ve antikoagülan faktör eksiklikleri) yeri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.