Selcuk University Digital Archive Systems

Migrenli hastalarda eeg'de fotik sürüklenme yanıtları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Genç, Emine
dc.contributor.author Açık, Lütfiye
dc.date.accessioned 2018-02-05T11:26:01Z
dc.date.available 2018-02-05T11:26:01Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Açık, L. (2006). Migrenli hastalarda eeg'de fotik sürüklenme yanıtları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8472
dc.description.abstract Migren toplumda yaklaşık %15 oranında gözlenen, daha çok genç ve orta yaş grubu bireyleri etkileyen bir primer baş ağrısı bozukluğudur. Migren patofizyolojisi ve etkin tedavisi ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Migren de dahil olmak üzere primer baş ağrılarının hiçbirinin kendine özgü bir tanısal test aracı yoktur. Bununla birlikte bazı laboratuvar testlerinin migren patofizyolojisini aydınlatmada yarar sağladığı bilinmektedir. EEG'de fotik uyarıma karşı oluşan fotik sürüklenme yanıtı normal şahıslarda ortaya çıkabilen fizyolojik bir yanıttır. Daha önce yapılan bazı çalışmalar bu fizyolojik yanıtın migrenli hastalarda normal popülasyondan daha yüksek oranda ortaya çıktığını göstermiştir. Ancak hasta seçim kriterlerinde ve yöntemde farklılıkların bulunması sonuçların karşılaştırılmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmada Mart-Ağustos 2006 tarihleri arasında Baş Ağrısı Polikliniğine başvuran ve Uluslararası Baş Ağrısı Derneği 2004 kriterlerine göre migren tanısı alan 66 migrenli hasta ile 30 kişilik sağlıklı kontrol grubunda FSY değerlendirildi. Migrenli hastalarda göz açık ve göz kapalı olarak FSY ortaya çıkma oranı normal kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Bu bulgunun migren patofizyolojisinde santral nöronal hipereksitabilite kavramını destekler özellikte olduğu düşünüldü. tr_TR
dc.description.abstract Migraine is a primary headache that affects approximately 15% of the young and middle aged population. Research on migraine pathophysiology and efficient treatment of migraine is ongoing. There is no spesific laboratory test to confirm the diagnosis of primary headaches including migraine headache. However some laboratory tests were demonstrated to shed light on migraine pathophysiology. Photic driving response is a physiological response to photic stimulation on EEG. In previous studies this response was shown to be more frequent in migraineurs than in normal population. The results of these studies are difficult to compare with eachother mainly because the differences in inclusion criteria and methodology. In this study photic driving responses were evaluated in 66 migraine patients who admitted to the Outpatient Department of Headache between March to August 2006 and diagnosed according to the 2004 International Headache Society criteria. The control group was consisted of 30 healthy subjects. The rate of photic stimulation with both eyes open and eyes closed conditions was found to be significantly higher in migraineurs than in controls. This finding appears to be supportive of central neuronal hyperexcitability hypothesis of migraine pathophysiology. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Migren tr_TR
dc.subject Migrenli hastalar tr_TR
dc.subject Migraine tr_TR
dc.subject Migraine patients tr_TR
dc.title Migrenli hastalarda eeg'de fotik sürüklenme yanıtları tr_TR
dc.title.alternative Photic driving in migraine tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account