Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Homolog kan embolisi kullanılarak serebral hipoksi oluşturulan tavşanlarda; thyrotropin-releasing hormonun'un serebral infarkt volümleri,serum interlökin-1 ve beyin omurilik sıvısında laktat, malondialdehit düzeyleri üzerine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.