Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mekanik barsak hazırlığı ve proflaktik antibiyotiğin beraber kullanımının pringle manevrasıyla gelişen bakteriyel translokasyona etkisi (deneysel çalışma)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.