Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Normal ve bozuk glikoz toleranslı obez kadınlarda insülin direnci ve kontrol

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.