Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle HD ve PD tedavisi gören hastalarda Fetuin-A düzeyi ile vasküler ve valvüler kalsifikasyon ilişkisinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.