Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Obez ve metabolik sendromlu hastaların yeni ekokardiyografi parametreleri ile değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.