Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Eksperimental global serebral iskemi modelinde deksmedetomidinin kafa içi basınç ve lipid peroksidasyonuna etkileri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.