Selcuk University Digital Archive Systems

Konya bölgesinde gelişimsel kalça displazisi tanısında yenidoğanlarda kalça ultrasonografi (graf yöntemi) ile tarama çalışmasının etkinliği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kapıcıoğlu, M. İ. Safa
dc.contributor.author Savcı, Ahmed Ahmi
dc.date.accessioned 2018-02-02T08:38:24Z
dc.date.available 2018-02-02T08:38:24Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Savcı, A. A. (2006). Konya bölgesinde gelişimsel kalça displazisi tanısında yenidoğanlarda kalça ultrasonografi (graf yöntemi) ile tarama çalışmasının etkinliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8448
dc.description.abstract Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde doğan bebekler; refere olmadan, tarama çalışmasıyla ultrasonografi ve Graf yöntemi kullanılarak gelişimsel kalça displazisi yönünden incelendi. GKD'nin; 1 yıllık bölgesel insidansı % 1.29 olarak bulundu. GKD'nin ülkemizde ciddi ve sık görülen bir sağlık sorunu olduğu gözlendi. 01.Ocak-31.Aralık 2005 tarihleri arsında toplam 310 bebeğin 620 kalçası ultrasonografi ( Graf yöntemi ) ile incelendi. Değerlendirme sonucunda 12 tip-1a, 546 tip-1b, 49 tip-2a, 2 tip-2b, 1 tip-2c, 3 dip-D , 4 tip-3a ve 3 tip-4 kalça tesbit edildi. Displazik ve çıkık kalçalar, takibe alınarak tedavi edildi.Literatürdeki son gelişmeler ve bunlara ait sonuçlar çalışmamızla karşılaştırıldı. Normal olarak değerlendirilen (tip-1) kalçalarda tip-1b kalçaların tip-1a'lara oranla daha fazla olması ve beta açısı yüksekliklerinin istatistiksel olarakta anlamlı olması; beta açısı yüksekliğinin ırksal bir özellik olabileceğini düşündürdü. Ultrasonografinin, fizik muayene yöntemlerine ve diğer görüntüleme yöntemlerine göre yeni doğan kalça eklemini değerlendirmedeki etkiniği, avantajları ve üstünlüğü anlatıldı. GKD'li vakalarda; erken tanıyla, konservatif tedavi yöntemleri kullanılarak, kalça ekleminde normal anatomik gelişim sağlanabilir ve uzun dönem komplikasyonlar önlenebilir. Ülkemizde halen tarama programı uygulanan FKU ( 1-2 /10.000 ) ve rutın tetkiklerle araştırılan konjenital hipotiroidinin ( 1 / 4.000 ) görülme sıklıklarıyla, GKD'nin insidansı (%1.29) karşılaştırıldı. Kalça ultrasonografisiyle, konjenital hipotiroidi rutin tetkiklerinin ve ihmal edilmiş GKD vakalarındaki komplikasyonların, maliyetleri karşılaştırıldı. Bu hastalıklardaki sosyol problemlere değinildi. Erken tanı konulmadığında ciddi komplikasyonlara yol açan ve ülkemizde sık görülen GKD ; mutlaka bir sağlık politikası olarak tarama programına alınmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract The babies who was born at The Medical Faculty of Meram, Selcuk Univercity was examined the point of DDH ( Developmental Dysplasia of Hip) by using US (Ultrasonography) and Graf method through scanning without consultation. The local incidance of DDH for one year was found as 1.29 percent. It was observed that DDH is serious problem which is often seen in our country. Between January 01 and December 31,2005, the 620 hips of 310 babies were examined by using US (Graf Method). As a result; 12 type-1a, 546 type-1b, 49 type-2a, 2 type-2b, 1 type-2c, 3 type-D, 4 type-3a and 3 type-4 were defined. Dysplasic and dislocated hips were treated by following them. Recent studyings in literature and the results which belongs to them was compaired in our studying. In type-1 which is normal hips, that type-1b is more than type-1a and the highness of Beta angles statisticaly has meaning made us thing that highness Beta angle may be racal feature. That US has more affect and more advantage in newborn hips evalution than the methods of physical examination and other visual methods was mentioned. With early diagnosis in babies with DDH, by using concervative treatment methods, normal anatomic development in hip joint can be obtained and long term complications can be prevented. PKU(phenylketonuria) which is(1-2/10.000) rarely seen, scanning programme still being implimented in our country and congenital hypothyroidia being searched with routin examination which is (1/4.000) rarely seen was compaired with incidance (%1,29) of DDH. The cost of hip US, congenital hypothyroidy routin examination and the complication of undiagnosed DDH was compaired. Social problems of these patients were mantioned. When early diagnosis isn?t made, DDH leading to severe comlications and is often seen our country should be taken into consideration as healthy policy to scanning programe. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Gelişimsel kalça displazisi tr_TR
dc.subject Developmental dysplasia of hip tr_TR
dc.subject Yenidoğan tr_TR
dc.subject Newborn tr_TR
dc.subject Kalça ultrasonografi tr_TR
dc.subject Graf yöntemi tr_TR
dc.subject Hip ultrasonography tr_TR
dc.subject Graf method tr_TR
dc.title Konya bölgesinde gelişimsel kalça displazisi tanısında yenidoğanlarda kalça ultrasonografi (graf yöntemi) ile tarama çalışmasının etkinliği tr_TR
dc.title.alternative Effectiveness of scanning programe of the diagnoses of developmental dysplasia of hip in newborns by using hip ultrasonography (graf method) in Konya tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account