Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya bölgesinde gelişimsel kalça displazisi tanısında yenidoğanlarda kalça ultrasonografi (graf yöntemi) ile tarama çalışmasının etkinliği

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.