Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya ili ve ilçelerinde hemodiyalize giren 400 hastanın hemodiyaliz kalite göstergeleri yönünden değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.