Selcuk University Digital Archive Systems

Çocukluk çağı lenfoma ve solid tümörlü hastalarımızın epidemiyolojik özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Köksal, Yavuz
dc.contributor.author Küçükkeleş, Hediye
dc.date.accessioned 2018-02-02T06:07:31Z
dc.date.available 2018-02-02T06:07:31Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Küçükkeleş, H. (2010). Çocukluk çağı lenfoma ve solid tümörlü hastalarımızın epidemiyolojik özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8421
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, lenfoma ya da solid tümörlü hastalarımızın epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi Hastalar ve Metod: Ocak 2006 ile Aralık 2008 tarihleri arasında, Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bölümü'nde izlenen lenfoma ya da solid tümörlü hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar: Bu çalışmaya, ortanca yaşı 7 yıl olan, 74 erkek ve 53 kız hasta dâhil edildi. Yaşları 0-4 yıl, 5-9 yıl, 10-14 yıl ve ?15 yıl olan hastaların sayısı sırasıyla 45, 35, 31 ve 16 idi. Hastaların önemli bir kısmı Konya'dan gelmekteydi. Tanılar, santral sinir sistem tümörleri (n: 30, %23,6), lenfoma (n: 25, %19,7), primer kemik tümörü (n: 16, %12,5), nöroblastom (n: 13, %10,2), germ hücreli tümör (n: 13, %10,2), primer böbrek tümörü (n: 8, %6,3), epitelyal tümör (n: 8, %6,3), yumuşak doku sarkomları (n: 5, %3,9), primer karaciğer tümörleri (n: 2, %1,6), retinoblastom (n:1, %0,8), diğerleri (n: 2, %1,6) ve histiyositoz (n: 4, %3,1) idi. Genel ve olaysız yaşam oranları sırasıyla % 66,7 ve % 49.1 idi. Yorum: Hastalarımızın dağılımı ve tedavi sonuçları ülkemiz sonuçlarına benzemektedir. Fiziki şartların daha iyi olması ve multidisipliner yaklaşımlar ile daha iyi yaşam oranlarına ulaşılabilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to evaluate the epidemiologic features of our patients with lymphoma and solid tumors. Patients and Methods: From January 2006 to December 2008, the patients? with lymphoma or solid tumors charts followed in Selçuk Univesity, Meram Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology were evaluated retrospectively. Results: 74 males and 53 females with median age of 7 years (1 day to 17.5 years) were enrolled in this study. The patients at age 0-4 years, 5-9 years, 10-14 years and ?15 years were 45, 35, 31 and 16, respectively. The majority patients were from Konya. The diagnosis were central nervous sytem tumors (n: 30, 23.6%), lymphoma (n: 25, 19.7%), primary bone tumors (n: 16, 12.5%), neuroblastoma (n: 13, 10.2%), germ cell tumors (n: 13, 10.2%), epithelial tumors (n: 8, 6.3%), soft tissue sarcomas (n: 5, 3.9%), primary liver tumors (n: 2, 1.6%), retinoblastoma (n: 1, 0,8%), others (n: 2, 1.6%) and histocytosis (n: 4, 3.1%). The overall and event-free survival were 66.7% and 49.1% respectively. Conclusions: The demografic features and treatment results of our patients are as similar as our country?s results. The better survival rates can be achieved with the better physical conditions and multidiciplinary approach. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Epidemiyoloji tr_TR
dc.subject Epidemiology tr_TR
dc.subject Lenfoma tr_TR
dc.subject Lymphoma tr_TR
dc.subject Neoplazmlar tr_TR
dc.subject Neoplasms tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.title Çocukluk çağı lenfoma ve solid tümörlü hastalarımızın epidemiyolojik özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Epidemiologic features of our patients with lymphoma or solid tumors tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account