Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Behçet hastalıklı ve rekürrent aftöz stomatitli hastaların serum ve tükürüklerinde antioksidan savunma sistemi, nitrik oksit ve lipid peroksidasyon seviyelerinin değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.