Show simple item record

dc.contributor.advisor Yüksel, Ahmet Turan
dc.contributor.author Yılmaz, Yusuf
dc.date.accessioned 2018-02-01T07:37:44Z
dc.date.available 2018-02-01T07:37:44Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Yılmaz, Y. (2005). Malik El-Eşter (hayatı ve şahsiyeti). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8337
dc.description.abstract Mâlik el-Eşter Yemen asıllıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Dört halife döneminde yaşamıştır. Şam, Mısır ve diğer bazı şehirlerin fethedilmesinde önemli katkıları olmuştur. Hz. Osman döneminde Kûfe'ye yerleşmiş, bir süre burada kaldıktan sonra halifeye muhalefeti sebebi ile çeşitli yerlere sürgün edilmiştir. Hz. Osman'ın muhasarasına katılmıştır. Hz. Ali'nin halife olmasında önemli etkileri olmuş ve Hz. Ali'nin halifeliğini kabul eden ilk şahsiyetlerden birisidir. Diğer müslümanların da Hz. Ali'ye destek vermeleri konusunda büyük etkisi olmuştur. Hz. Ali'ye bağlılığı sonucu O'nun sağ kolu olarak isimlendirilmiştir. Hz. Ali ile Sıffûn ve Cemel savaşlarına katılmış. Yine bu dönemde Cezirede valilik görevi yapmıştır. Daha sonra Mısır'da bozulan işleri düzeltmek için oraya vali olarak atanmış ancak Mısır'a ulaşamadan Kulzüm de, 659 tarihinde zehirlenerek öldürülmüştür. Mâlik el-Eşter büyük bir kahraman, önemli bir asker ve büyük bir şairdir. Ayrıca ilmi yönü ile de ön plana çıkmış ve hadisler rivayet etmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The origion of Malik al-Eshter is Yemen. His date of birth isn?t know. He lived during the period of four caliphets. He contributed considerable to the conquest of Damascus, Eqypt and some other cities He settled in Kufe After He joined the siege of caliph Osman He had great influence at caliph Ali when he was elected as caliph. He was one of the first people who accepted him . He also influenced the other muslims in the way that they should support caliph Ali. He is the right arm of the caliph Ali?. He took part in the battle of Sıffûn and Camel war and again during this period he was given the mayor of Cezire Later he was appointed to Eqypt could be put in order. however, before reaching Egypt, he was killed in the year of 659. He was a great commander and a great poet. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Malik El-Eşter tr_TR
dc.subject Biyografi tr_TR
dc.subject Biography tr_TR
dc.title Malik El-Eşter (hayatı ve şahsiyeti) tr_TR
dc.title.alternative Malik-El-Eshter (his life and personality) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account