Selcuk University Digital Archive Systems

Konya bölgesinde ateş ve eklem ağrısı şikayetli insanların kan örneklerinde brusellozun serolojik testlerle (rose bengal plate, modifiye rose bengal plate, serum aglütinasyon, rivanol aglütinasyon, 2-merkaptoetanol aglütinasyon ve ELISA) araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hadimli, Hasan Hüseyin
dc.contributor.author Aydın, Leman
dc.date.accessioned 2018-02-01T06:35:02Z
dc.date.available 2018-02-01T06:35:02Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Aydın, L. (2009). Konya bölgesinde ateş ve eklem ağrısı şikayetli insanların kan örneklerinde brusellozun serolojik testlerle (rose bengal plate, modifiye rose bengal plate, serum aglütinasyon, rivanol aglütinasyon, 2-merkaptoetanol aglütinasyon ve ELISA) araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8322
dc.description.abstract Çalışmada, Konya merkez sağlık ocaklarına eklem ağrıları ve ateş şikâyeti ile başvuran 1016 gönüllü kişiye anket uygulandı ve kan örnekleri alındı. Serum örneklerine Brusellaya bakmak amaçlı serolojik testler (Rose Bengal Plate Test (RBPT), modifiye Rose Bengal Plate Test (mRBPT), Serum Aglütinasyon Testi (SAT), Rivanol Testi (RİVT), 2-Merkaptoetanol Testi (2-MET) ve ELISA IgG) uygulandı. Serolojik testlerin sonuçları birbirleri ile karşılaştırıldı. Toplam 1016 kan serumunun RBPT ile 55 (% 5,41)'i ve mRBPT ile 70 (% 6,89)'i pozitif olarak belirlendi. mRBPT ile pozitif 70 kan serum örneğinden; SAT ile 51 (% 72,9)'i, 2-MET'i ile 39 (% 55,7)'u pozitif, RİVT ile 40 (% 57,1)'ı pozitif ve ELISA ile 42 (% 60)'si pozitif olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, serolojik testler birbirleri ile uyumlu bulundu. Yalnız hastalığın klinik şekillerini belirlemek ve çapraz reaksiyon gibi tanıyı olumsuz etkileyecek durumları engellemek için birkaç test birlikte kullanılmalıdır. Ayrıca birinci sağlık kuruluşlarında eklem ve ateş şikâyeti ile gelen hastalarda bruselloz göz ardı edilmemelidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, A questinaries were analysed obtained by 1016 volunteer patients, which complainted fever and joint pain in Health Center in Konya and blood samples were also taken. Serological tests (Rose Bengal Plate Test (RBPT), modified Rose Bengal Plate Test (mRBPT), Serum AgglutinationTest (SAT), Rivanol Agglunination Test (RIVT), 2-Mercapthoethanol Agglutination Test (2-MET) and Enzim Linked Immuno Sorbent Assay) were applied to check brucellosis in serum samples. A total of 1016 serum samples, 55 (5.41%) were detected as positive in RBPT and 70 (6.89%) in mRBPT. Of 70 positive sera samples by mRBPT, 51 (72.9%) were positive in SAT, 39 (% 55.7) in 2-MET, 40 (57.1%) in RIVT and 42 (% 60) in ELISA Consequently, all serological tests were found to paralel in line by each others. However, some serological tests should be used together for to detect clinical situtiation of disease and to prevent cross reaction which give faulty in diagnosis. In addition, brucellosis should be kept in mind in patients with complaints of fever and joint pain who apply to General Practise Centers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Bruselloz tr_TR
dc.subject Rose Bengal Plate Testi tr_TR
dc.subject Brusellosis tr_TR
dc.subject Rose Bengal Plate Test tr_TR
dc.title Konya bölgesinde ateş ve eklem ağrısı şikayetli insanların kan örneklerinde brusellozun serolojik testlerle (rose bengal plate, modifiye rose bengal plate, serum aglütinasyon, rivanol aglütinasyon, 2-merkaptoetanol aglütinasyon ve ELISA) araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The investigation of brucellosis by serological tests (rose bengal plate, modified rose bengal plate, serum agglutination, rivanol agglutination, 2-mercaphtoethanol aglutination and ELISA) in patients with complaints of fever and joint pain in health centers in Konya tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account