Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya bölgesinde ateş ve eklem ağrısı şikayetli insanların kan örneklerinde brusellozun serolojik testlerle (rose bengal plate, modifiye rose bengal plate, serum aglütinasyon, rivanol aglütinasyon, 2-merkaptoetanol aglütinasyon ve ELISA) araştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.