Selcuk University Digital Archive Systems

Lenfoma ve solid tümörlü hastaların tanı ve tedavileri süresince hepatit B ve hepatit C serolojilerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Köksal, Yavuz
dc.contributor.author Üçüncü, Nurcan
dc.date.accessioned 2018-02-01T06:34:42Z
dc.date.available 2018-02-01T06:34:42Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Üçüncü, N. (2009). Lenfoma ve solid tümörlü hastaların tanı ve tedavileri süresince hepatit B ve hepatit C serolojilerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8321
dc.description.abstract Yoğun kemoterapi içeren tedavi protokollerinin geliştirilmesi ile kanserli çocuklarda sağ kalım oranı önemli ölçüde artmıştır. Kanserli hastalar yoğun kemoterapileri süresince kemoterapi ve hastalığın kendisinin neden olduğu immünosüpresyon ve sık kan ve kan ürünlerinin transfüzyonlarından dolayı hepatit B ve C virüs enfeksiyonları için risk altıntadırlar. Bu çalışmanın amacı, yoğun kemoterapi alan lenfoma ve solid tümör tanılarıyla takip edilen çocuklarda HBV ve HCV seroprevalansının saptanmasıdır. Anahtar kelimeler: Pediatrik onkoloji, HBV, HCV Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006 ? Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde lenfoma ve solid tümör tanısı alan 89 hasta çalışmaya dâhil edildi. Ortanca yaş 9 (0,6 ay ile 17 yıl arasında) idi. Yoğun kemoterapi gören ve çok sayıda kan ve kan ürünleri alan solid tümör ve lenfomalı çocuklarda tanı sırasında ve tedavileri sonunda HBsAg, anti-HBs, anti-HBc ve anti-HCV serolojileri ELİSA yöntemiyle bakıldı. HBV serolojileri negatif olan çocuklara tanı sırasında, 1. ve 6. aylarda rekombinan hepatit B aşısı yapıldı. Sonuçlar: Tanı anında HBV ve HCV seropozitifliği %0 idi. Çalışmaya alına 89 çocuğun 51'inde (%58) tanı anında HBV serolojileri negatif idi. Aşı programına alınan 51 hastanın 31'inde (%61,7) aşı sonrası koruyucu antikor titresi oluştu, 11 hastada (%21) ise 3 doz aşı sonrası koruyucu antikor titresi oluşmadı. Aşı yapılmasına rağmen bir hastada (%2,8) akut hepatit B enfeksiyonu gelişti. Hastaların hiçbirinde HCV seropozitifliği tespit edilmedi. Tedavi sonunda HBV ve HCV seroprevalanslarında istatistiksel olarak anlamlı bir artma görülmedi. Tartışma: HBV ve HCV için seronegatif olan yoğun kemoterapi alan ve çok sık kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılan kanserli çocuklar, özellikle orta ve yüksek endemik bölgelerde HBV ve HCV enfeksiyonu açısından risk altıntadırlar. Yüksek risk grubundaki bu hastalarda risk faktörlerinin en aza indirilmesi ve hepatit B'ye karşı tüm çocukların profilaksiye alınması gerekmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Survival of children with cancer has increased dramatically in parellel with the advances in therapy protocols including intensive chemotherapy. These children with cancer at high risk for hepatitis B and hepatitis C virus infections due to immunosupression secondary to chemotherapy and multiple transfussions of blood products during the course of their disease. The risks of these infections vary among cauntries depending on the frequency of the infections in the donor population and screening technology for blood and blood products used in different countries. The aim of this study to evaluate the seroprevelance of HBV and HCV in children with solid tumors and lymphoma receiving intensive anticancer chemothrapy. Key words: Pediatric oncology, HBV, HCV Patients and Methods: Eighty nine children with solid tumors or lymphoma diagnosed in our clinic between January 2006, and December 2008, were evaluated. The median age of 9 years (0,6 month to 17 years). Children with solid tumors or lymphoma receiving intensive chemotherapy and multiple transfusions were investigated for HBsAg, anti-HBs, anti-HBc and anti-HCV by ELİSA at diagnosis and at the and of therapy. The children with negative HBV serology received prophylaxis. The patients who were seronegative for HBV were vaccinated with double dose. Active immunization with recombinant HBV vaccine was given at diagnosis (0. month) and repeated at months 1 and 6 in children with solid tumors and lymphoma. Results: The seroposititivities for HBV and HCV infection were %0 and %0 at diagnosis. Among 89 children, 51 (%58 ) were found to be seronegative for HBV at diagnosis. All 51 were entered into the vaccination program, and 31 of them (%61,7) developed protective antibody titers following doses of vaccine. Eleven patients (%21) remained seronegative following the thirth dose. One patient (%2,8) developed acute hepatitis B infection in spite of vaccination proram. None 54 of the children in the patients were positive for HCV. Seroprevelans of HBV and HCV was not statistically significant at the end of the therapy. Conclusion: Children with cancer who are seronegative for HBV, HCV and who are to receive intensive therapy and thus require multiple transfusions should be considered at high risk for HBV, HCV, especially if living in intermediate and high endemicity areas of the world. The high prevalence of HBV and HCV infections justifies the routine use of hepatitis B vaccination. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Onkoloji tr_TR
dc.subject Oncology tr_TR
dc.subject Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları tr_TR
dc.subject Child Health and Diseases tr_TR
dc.title Lenfoma ve solid tümörlü hastaların tanı ve tedavileri süresince hepatit B ve hepatit C serolojilerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The seroprevalance of hepatitis B and C virus infection in children with solid tumors and lymphoma at diagnosis and fallowing therapy tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account