Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akut kalp yetersizliği ile kardiyoloji yoğun bakım ünitesine yatan hastaların klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.