Selcuk University Digital Archive Systems

Tavşanlarda oluşturulan deneysel epidural fibrozisde Adcon-L, mitomisin c ve Na hyaluronat etkisinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Üstün, Mehmet Erkan
dc.contributor.author Kaya, Bülent
dc.date.accessioned 2018-01-31T12:44:08Z
dc.date.available 2018-01-31T12:44:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Kaya, B. (2009). Tavşanlarda oluşturulan deneysel epidural fibrozisde Adcon-L, mitomisin c ve Na hyaluronat etkisinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8305
dc.description.abstract Tavşanlarda oluşturulan deneysel epidural fibrozis sonrası adezyon bariyerlerinin etkisini karşılaştırmak için yapılan deneysel çalışmada 4 farklı grupta toplam 28 adet tavşan kullanıldı. Deneklere ketamin ve ksilazin anestezisi altında L5 total laminektomi uygulandı. I. grup kontrol grubu olup laminektomi sahasına herhangi bir madde konulmadı. II. grup laminektomi sahasına Adcon-L, III. grup laminektomi sahasına Mitomisin-C, IV. Grup laminektomi sahasına Na hyaluronat koyulan grup olarak belirlendi. Bütün denekler 6 hafta sonra sakrifiye edildi. Alınan kesitler ışık mikroskobu altında histopatolojik olarak incelendi ve gruplar arası karşılaştırma yapıldı. Çalışmamızda kontrol grubunda ortalama grade 3 fibrozis bulundu ve diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit ettik (p<0,05). Grup 2,3,4 kendi arasında epidural fibrozisi önlemek açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Sonuç olarak kullanılan tüm maddeler postoperatif epidural fibrozisi azaltmaktadır. Ancak bu ürünlerin klinikte uygulanabilirliği açısından daha ayrıntılı ve ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract The effects of adeshion barriers on epidural fibrosis compared in this experimental study. 28 rabbits divided into 4 different groups. L5 total laminectomy performed under ketamine and xyzlazine anasthesia. Group1 settled as control group and had no medications after laminectomy. Adcon L in group 2, Mitomycin C in group3 and sodium hyaluronate in group 4 were applied to laminectomy area. All groups sacrified 6 weeks after laminectomy. Histologic slices were invastigated under light microscobe according to their histopathological features and the groups were compared. Grade 3 fibrosis determinated in group1. Statistically significant differences between group1 and all other groups were obtained (p<0.05) No statistically significant differences was determinated between group 2, 3 and 4 respectively. All medications we use decreased postoperative epidural fibrosis in this study. But further studies are needed for routine application of these medications. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Nöroşirürji tr_TR
dc.subject Neurosurgery tr_TR
dc.title Tavşanlarda oluşturulan deneysel epidural fibrozisde Adcon-L, mitomisin c ve Na hyaluronat etkisinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of the effects of Adcon-L, mitomycin c and Na hyaluronate in experimental epidural fibrosis in rabbits tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account