Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tavşanlarda oluşturulan deneysel epidural fibrozisde Adcon-L, mitomisin c ve Na hyaluronat etkisinin karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.