Selcuk University Digital Archive Systems

Hashimoto tiroiditli ve demir eksikliği anemisi bulunan hastalarda asemptomatik çölyak hastalığının prevelansının araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kayaçetin, Ertuğrul
dc.contributor.author Çifci, Elif
dc.date.accessioned 2018-01-31T10:29:11Z
dc.date.available 2018-01-31T10:29:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Çifci, E. (2009). Hashimoto tiroiditli ve demir eksikliği anemisi bulunan hastalarda asemptomatik çölyak hastalığının prevelansının araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8275
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı otoimmün kökenli bir hastalık olan Hashimoto tiroiditi ile demir eksikliği anemisi olan hastalarda gluten enteropatsii sıklığını araştırmak, aralarında anlamlı birliktelik olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmamızda SÜMTF endokrinoloji, hematoloji poliklinikleri ile kan merkezine başvuran 73 Hashimoto tiroiditi, 69 demir eksikliği anemisi olan hasta ve 70 kontrol olgusu incelenmiştir. Hastalara çalışma hakkında sözel bilgi verildi ve yazılı onamları alındı. Çalışma gruplarının venöz kan örneklerinde, SÜMTF mikrobiyoloji laboratuarında gluten paneli çalışıldı. Gluten paneli; anti-gliadin IgA ve IgG ile anti-endomisyum IgA ve IgG'yi kapsamaktadır. Gluten paneli pozitif kabul edilen hastaların SÜMTF gastroenteroloji kliniğinde yapılan gastroduodenoskopi ile duodenum II. kısımdan alınan biyopsilerini histopatolojisi SÜMTF patoloji kliniğinde incelendi. Marsh sınıflaması esas alındı. Gluten enteropatisi ile uyumlu olanlar belirlendi. Böylece hastalara hem serolojik hemde histopatolojik olarak çölyak hastalığı tanısı konuldu. Hashimoto tiroditi olan olguların % 32,9'una; demir eksikliği anemisi olan olguların % 33,3'üne ve kontrol grubunun % 1,4'üne çölyak hastalığı tanısı konuldu. Bu çalışmanın sonuçları, demir eksikliği anemisi olan hastaların ve hashimoto tiroiditli hastaların gluten enteropatisi yönünden serum gluten paneli ile taranması gerektiğini desteklemektedir. Böylece Hashimoto tiroiditi ve demir eksikliğine bağlı anemisi olan hastalara, asemptomatik gluten enteropatisi tanısı hastalık semptomatik hale gelmeden konulabilir. Tedavi ile hastalığın ilerlemesi ve komplikasyonların gelişmesi engellenebilir. Bu yaklaşım hastaların yaşam kalitesini arttıracak, sağlık maliyetini en az düzeye çekecektir tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to determine the prevalence of gluten entropathy in patients with Hashimato throiditis and iron deficiency anemia and to explore the relationship between these conditions. 73 patients with Hashimato throiditis, 69 patients with iron deficiency anemia and 70 healthy controls from SUMTF(Selçuk University Meram Medical Faculty) were enrolled in the study. All patients were informed about the study and written informed consent was taken. Gluten panel; consisting anti-gliadin IgA and IgG, anti-endomisyum IgA and IgG, was studied from venous blood samples in SUMTF microbiology laboratory. Patients with positive gluten panels were taken into biopsy procedure form the II. part of duodenum guided with gastroduedenoscopy in SUMTF gastroenterology endoscopy unit. Each biopsy specimen was examined at the pathology departmant according to Marsh Classification. Gluten entropathy was diagnosed both serologically and histopathologically in each patient. Gluten entropathy was diagnosed in 32.9 % of the patients with Hashimato throiditis, 33.3% of the patients with iron deficiency anemia and 1.4% of the controls. Results of this study support the screening of patients with Hashimato throiditis and iron deficiency anemia by serum gluten panel serologically. Asymptomatic gluten entropathy can be diagnosed and treated early in patients with Hashimato throiditis and iron deficiency anemia by screening.Thus quality of life of this patients may be better and the treatment procedure may be cost effective. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Gastroenteroloji tr_TR
dc.subject Gastroenterology tr_TR
dc.subject Hematoloji tr_TR
dc.subject Hematology tr_TR
dc.title Hashimoto tiroiditli ve demir eksikliği anemisi bulunan hastalarda asemptomatik çölyak hastalığının prevelansının araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The prevelance of asemptomatic celiac disease in the patients with hashimato throiditis and iron defincy anemia tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account