Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Hashimoto tiroiditli ve demir eksikliği anemisi bulunan hastalarda asemptomatik çölyak hastalığının prevelansının araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.