Selcuk University Digital Archive Systems

Behçet hastalarında deri bulgularının azitromisin tedavisi ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mevlitoğlu, İnci
dc.contributor.author Baysal, İbrahim
dc.date.accessioned 2018-01-31T10:09:19Z
dc.date.available 2018-01-31T10:09:19Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Baysal, İ. (2009). Behçet hastalarında deri bulgularının azitromisin tedavisi ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8273
dc.description.abstract Behçet hastalığı tekrarlayan orogenital ülserasyon, göz tutulumu, deri bulguları ve diğer sistem tutulumları gibi birçok bulgu ile karakterize tekrarlayan kronik bir hastalıktır. Behçet hastalığının tanısında önemli bir kriter olan papülopüstüler lezyonların patogenezi hakkında çeşitli çalışmalar vardır. Çalışmalar sonucunda bu lezyonlarda lökositoklastik vaskülitin histopatolojik özellikleri ve belirgin immünglobulin birikimi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu lezyonlardan yapılan kültürlerden çeşitli mikroorganizmalar üretilmiştir. Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan konvansiyonel tedavilerin papülopüstüler lezyonlar üzerine etkisi değişkendir. Çeşitli antibiyotiklerin bu lezyonlar üzerine etkisini gösteren sınırlı sayıda çalışma vardır. Çalışmamızda sadece kolşisin kullanan hastaların sonuçlarıyla kolşisinle birlikte azitromisin kullanan hastaların sonuçlarını karşılaştırdık. On iki hafta sonunda azitromisin kullanan grupta oral aft ve genital ülser çıkış sayısında değişiklik olmazken papülopüstüler lezyon sayısında belirgin azalma tespit ettik. Azitromisin, Behçet hastalarında papülopüstüler lezyonlar üzerine olan bu etkinliği antibakteriyel etki ve/veya IL-1, IL-6, IL-8 ve TNF alfa gibi Behçet hastalığının patogenezinde de rol alan proinflamatuar sitokinlerin üretimini azaltarak göstermektedir. Behçet hastalarında görülen papülopüstüler lezyonlar için azitromisinin etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu düşünüyoruz tr_TR
dc.description.abstract Behçet?s disease is a recurrent chronic disease characterized with many findings such as orogenital ulceration, ocular involvement, skin findings and other system involvements. There are various studies on the pathogenesis of the papulopustular lesions which are known as important criteria in the diagnosis of Behçet?s disease. As the result of these studies clear immunglobulin deposit and histopathologic features of leucocytoclastic vasculitis have been shown. Various microorganisms cultured from these lesions. The effects of conventional treatments on papulopustular lesions are variable. There are limited number of studies on the effects of various antibiotics on these lesions. In our study we only compared the results of the patients that used colchicine with those that used colchicine with azithromycin. At the end of twelve weeks there was no change in the number of oral aphtha and genital ulcer in the group that used azithromycin, whereas clear decrease was determined in the number of papulopustular lesions. Azithromycin shows this effect on papulopustuler lesions via antibacterial effect and/or decreasing the production of proinflammatory cytokines such as IL-1, IL-6, IL-8 and TNF alpha that play role in the pathogenesis of Behçet?s disease. We think that azithromycin is an effective and reliable treatment choice for the papulopustular lesions in Behçet?s disease. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Behçet hastalığı tr_TR
dc.subject Deri bulguları tr_TR
dc.subject Azitromisin tr_TR
dc.subject Behcet disease tr_TR
dc.subject Skin manifestations tr_TR
dc.subject Azithromycin tr_TR
dc.title Behçet hastalarında deri bulgularının azitromisin tedavisi ile değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluating the skin manifestations in patients with Behçet?s disease by azithromycin therapy tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account