Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Behçet hastalarında deri bulgularının azitromisin tedavisi ile değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.