Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bir petrol sondaj tesisinde hata türü ve etkileri analizi tekniği ile risk değerlendirmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.