Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile yapılan dakriyosistografi ve nazolakrimal duktus patolojilerinin tanı ve tedavisinin planlanmasındaki rolü

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.