Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sınıf ıı bölüm 1 malokluzyonlarında ikiz blok ile oksipital headgear apareyinin kombine tedavisinin dentoalveoler ve iskeletal yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.