Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedavinin, dişeti oluğu sıvısı OPG ve RANKL düzeyleri üzerine olan etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.