Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği Koleksiyonu by Title

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Al-Gburi, Sura Ahmed Mahmood (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-03-22)
  Nanotechnology includes nanoparticles (NPs) owning a size range of (1-100 nm) in at least one-dimension and have been utilized altogether concerning medicinal chemistry, nuclear material science, and all other known fields. ...
 • İmdat, Sefer Şefik (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-06-23)
  Gün geçtikçe artan dünya nüfusuna bağlı olarak, kullanabilir temiz su kaynaklarının azalması gelecek nesiller için oldukça büyük bir problem olarak görülmektedir. Gelişen endüstriyel faaliyetlerle birlikte dünya üzerindeki ...
 • Üstün, Serhat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-12-15)
  Bu tezde hayvansal yağların dizel yakıt olarak kullanımı araştırılmış, hayvansal yağlardan elde edilen biyodizelin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Kemik yağı esteri ve etanol karışımlarının fiziksel ...
 • Göktaş, Zeynep Gülçin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-08-20)
  Bu çalışmada hidrojen peroksitin elektrokimyasal davranışları incelenmiş ve hidrojen peroksitin elektrot tepkimeleri için katalitik elektrotlar geliştirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, kaplanmamış Pt elektrot, PVF ...
 • Duyar, Nadiye (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-09-29)
  Bu çalışmada çinko oksit nanopartikülleri hidrotermal yöntem ile sentezlenmiş ve fotokatalitik özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, çinko oksit hidrotermal yöntem kullanılarak sentezlenmiştir. Üretilen ...
 • Dönmez, Zeynep Kübra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-08-03)
  Bu çalışmada Çavuşçu gölü sulama kanalı üzerinde su kalitesi incelenmiştir. Çavuşçu gölü çıkışından ve sulama kanalı üzerinde iki örnekleme noktasından Ekim 2008 ile Mayıs 2009 yılları arasında 8 ay boyunca düzenli olarak ...
 • Saf, Mehmet Barış (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-12)
  Epiklorhidrin ve alkollerin (etil alkol, metil alkol, i-propil alkol ve t-butil alkol) 298,15 K ve 306,15 K'deki iki karışımlarının excess molar hacimleri ve viskotizeleri hesaplanmıştır. İki bileşenli karışımların excess ...
 • Karanfil, Gamze (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-07-08)
  Sunulan çalışmanın amacı, kafeik asit tayinine yönelik moleküler baskılanmış polimer (MIP) temelli kuvars kristal mikroterazi (QCM) nanosensör hazırlanmasıdır. QCM nanosensör, Metakrilamidoantipirin-Fe(III) [MAAP-Fe(III)]-Kafeik ...
 • Samur, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu tez çalışması kapsamında kağıt sanayiinde laminasyon tutkalı olarak kullanılabilecek yeni bir tutkalın üretilmesi ve üretilen tutkalın standart tutkallardan farkının incelenerek belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ...
 • Kepenek, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-06-16)
  Bu çalışmada, metanol ve etanol gibi küçük molekül kütleli alkollerin bazik ortamdaki elektrokatalitik yükseltgenmesi için katalitik anot elektrotlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Küçük molekül kütleli alkollerin ...
 • Aladağlı, Vahti (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-03-26)
  Bu çalışma, polimerik yapıdaki bir kaliks[4]aren türevinin hazırlanarak önemli organik kirleticilerden olan p-nitro fenolün (PNF) sulu ortamdan adsorpsiyon çalışmalarında adsorban olarak kullanılmasını içermektedir. Bu ...
 • Yavuz, Betül (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-08-01)
  Bu çalışmada, zirai ürün olan Muğla yöresi zeytin çekirdeği, öğütülerek ve elek analizi yapılarak ortalama parçacık boyutu belirlenmiş ve bu hammadde kitozan ile modifiye edilmiştir. Bu işlem basamağının ardından derişik ...
 • Deveci, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-06-30)
  Bu tez çalışmasında toprağın humus ihtiyacını karşılamak için Türkiye'nin genç linyit yataklarından olan Konya çevresi Beyşehir, Ermenek ve Ilgın maden ocaklarından toplanan düşük kaliteli linyitlerin hümik asit içeriklerinin ...
 • Kaya, Aslıhan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Dünyadaki teknolojik gelişmenin paralelinde hızla artan enerji ihtiyacı nedeniyle, enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler, araştırma geliştirme faaliyetlerini, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi üzerinde ...
 • Aydın, Pınar (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-07-24)
  Bu çalışmada atık lastik tozu epoksi reçinede dolgu malzemesi olarak kullanılmış ve çevre sorununa bu şekilde bir çözüm getirilmesi denenmiştir. Çalışmada 2 tür epoksi reçine: bisfenol-A (NPEL 128) ve bisfenol-A/F (NPEF ...
 • Bağcı, Safiye (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-06-25)
  Bu çalışmada, ZnCI2 aktifleştiricisi kullanılarak kimyasal aktivasyon yöntemi ile Lupinus Albus bitkisinden elde edilen aktif karbonun metilen mavisi adsorpsiyonunda kullanımı incelenmiştir. Aktif karbon hazırlanması için; ...
 • Oflaz, Kamil (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-11-18)
  Bu çalışmada iyonik sıvı ortamında PBI polimerleri ile kaplanmış olan Fe3O4 ve NiFe2O4 naoparçacıklarının PVDF/DMF içerisinde çözelti hazırlanarak elektrospin cihazında Al folyo ve Nafion üzerine kaplanması amaçlanmıştır. ...
 • Yılmaz, Esra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-06-26)
  Bu yüksek lisans tez çalışmasında hidrotermal yöntemle katyonik yüzey aktif madde (CTAB) kullanılarak Fe3O4 ve NiFe2O4 nanopartikülleri hazırlanmıştır. Bununla birlikte poliol yöntemi ile iyonik likit (1-butil-3-metil-imidazolyum ...
 • Ateş, Kemal (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-04-18)
  Bu tezde melastan etil alkol ve hayvansal yağlardan biyodizel üretimi araştırılmış, hayvansal yağlardan etanol yardımıyla elde edilen biyodizelin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Saccharomyces cerevisiae ...
 • Örün, Harun (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-04-27)
  Bu tez çalışması kapsamında, ilk kez EDTA kompleksleştirici ajanı ve NaOH çöktürücüsü kullanılarak kimyasal homojen çöktürme yöntemiyle MnO nanopartikülleri başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Amacımız, hem görünür ışıkta ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account