Selcuk University Digital Archive Systems

E vitamini uygulamasının akut taekwondo egzersizinde lipit peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve laktat düzeylerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nizamlıoğlu, Mustafa
dc.contributor.author Boyalı, Ekrem
dc.date.accessioned 2018-01-25T08:31:13Z
dc.date.available 2018-01-25T08:31:13Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Boyalı, E. (2009). E vitamini uygulamasının akut taekwondo egzersizinde lipit peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve laktat düzeylerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8097
dc.description.abstract Bu çalışmada akut taekwondo egzersizi yaptırılan sporcularda, E vitamini uygulamasının lipit peroksidasyonu, bazı antioksidan enzimleri ile laktat düzeylerini nasıl etkilediği araştırılmışdır. Çalışma yaş ortalamaları 21.66 ± 1.20 yıl ve vücut ağırlığı ortalamaları 72.50 ±8.17 kg olan 24 adet sağlıklı ve elit seviyede taekwondo sporu yapan erkek sporcular üzerinde gerçekleştirildi. Çalışma protokolü aynı fakültenin etik kurulu tarafından onaylandı. Çalışmada denekler eşit sayıda 2 gruba ayrıldı. E vitamini Grubu (Grup 1): 4 hafta süreyle E vitamini (300 mg D-alfa-tokoferol acetat), (1200 IU dl-alfa-tokoferol) uygulanacak ve haftada bir kez yorgunluk oluşuncaya kadar akut Taekwondo egzersizi yaptırılan grup. Kontrol Grubu (Grup 2): ): 4 hafta süreyle haftada bir kez yorgunluk oluşuncaya kadar akut taekwondo egzersizi yaptırılan kontrol grubu. Taekwondo egzersizleri dört hafta süreyle haftada bir kez yorgunluk oluşuncaya kadar akut egzersizler şeklinde yapıldı. Dört hafta süren uygulamalarda deneklerden uygulamanın başında ve sonunda antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez alınan kan örneklerinde Glutatyon (GSH), Glutatyon peroksidaz (GSH-px), Katalaz (CAT), Süperoksit dismutaz (SOD), Nitrokoksit (NO) ve Malondialdehit (MDA) düzeyleri ile plazma laktat (LAC) düzeyleri tayin edildi. Çalışmada en yüksek MDA düzeyi 2. gruptaki 4. ölçümde elde edilirken (P<0.05), en düşük MDA düzeyi 1. gruptaki 3. ölçümde elde edilmiştir (P<0.05). En yüksek GSH düzeyi 2. gruptaki 4. ölçümde edilirken (P<0.05), en düşük GSH düzeyi 2. grup 1. ölçümde elde edilmiştir(P<0.05). En yüksek GPx düzeyi 2. gruptaki 2. ölçümde elde edilirken (P<0.05), en düşük GPx düzeyi 1. grubtaki 1. ölçümde elde edilmiştir (P<0.05). En yüksek NO düzeyi 2. gruptaki 2. olçümde elde edilirken (P<0.05), endüşük NO düzeyi 1. gruptaki 3. ölçümde elde edilmiştir (P<0.05). En yüksek CAT düzeyi 1. gruptaki 2. ölçümde elde edilirken (P<0.05), en düşük CAT düzeyi 1. gruptaki 3. ölçümde elde edilmiştir (P<0.05). En yüksek LAC düzeyi 1. gruptaki 2. ölçümde elde edilirken (P<0.05), endüşük LAC düzeyi ise 1. gruptaki 3.ölçümde elde edilmiştir (P<0.05). Sonuç olarak, E vitamini uygulamasının akut taekwondo egzersizi sırasındaki antioksidan aktiviteyi artırarak, serbest radikal oluşumunu önlediği, yine E vitamini uygulamasının laktat düzeylerinde baskılanmaya yol açarak, yorgunluğu geciktirdiği belirlenmiştir. Bu bağlamda uygun dozda E vitamini uygulamasının sporcu sağlığı ve performansı yönünden faydalı olabileceği kanaatine varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the present study, the effects of vitamin E application on lipid peroxidation,some antioksidant enzyms and lactate levels in the athletes who were made take taekwondo exercise were investigated. The study was carried out on 24 healthy male athletes who perform the sport of taekwondo at elite level with an average age of 21.66 ± 1.20 years and an average body weight of 72.50 ±8.17 kg. In the study, the subjects were divided into two groups. Vitamin E Group (Group 1) was the group the members of which, for a period of 4 weeks, were applied (administered) vitamin E (300 mg D-alpha-tocopherol acetate, 1200 IU dl-alpha-tocopherol) and were made take acute taekwondo exercise once a week until the point of exhaustion. Control Group (Group 2) was the control group the members of which were made take acute taekwondo exercise, once a week for a period of 4 weeks, until the point of exhaustion. The subjects were made take taekwondo exercise, in the form of acute exercises, once a week for a period of four weeks until the point of exhaustion. In the applications which lasted for four weeks, the Glutathione (GSH), Glutathione peroxitase (GSH-Px), Superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT), Nitric Oxide (NO) and Malondialdehyde (MDA) levels and plasma lactate (LAC) levels of the subjects were determined by means of the blood samples taken from them twice, the first being before and the second after the training. While the highest MDA level in the study was obtained in the 4th measurement of the 2nd Group (P<0.05), the lowest MDA level was obtained in the 3rd measurement of the 1st Group (P<0.05). While the highest GPx level was obtained in the 2nd measurement in the 2nd Group (P<0.05), the lowest GPx level was obtained in the 1st measurement of the 1st Group (P<0.05). The highest NO level was obtained in the 2nd measurement of the 2nd Group (P<0.05), and the lowest NO level was obtained in the 3rd measurement of the 1st Group (P<0.05). While the highest level of CAT was obtained in the 2nd measurement of the 1st Group (P<0.05), the lowest CAT level was obtained in the 3rd measurement in the 1st Group (P<0.05). While the highest level of LAC was obtained in the 2nd measurement of the 1st Group (P<0.05), the lowest LAC level was obtained in the 3rd measurement in the 1st Group (P<0.05). Consequently, it was determined that vitamin E application may increase antioxidant activity during acute taekwondo exercise, thus preventing the formation of free radicals, and delays fatigue by inhibiting lactate levels. In this context, it was considered that application of proper amounts of vitamin E can be beneficial in terms of the health and performance of athletes. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antioksidan enzimler tr_TR
dc.subject Antioxidant enzymes tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Laktatlar tr_TR
dc.subject Lactates tr_TR
dc.subject Vitamin E tr_TR
dc.title E vitamini uygulamasının akut taekwondo egzersizinde lipit peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve laktat düzeylerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative Lipid peroxidation of vitamin E application in acute taekwondo exercise,its effects on antioksidant enzymes and lactate levels tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account