Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sınıf ıı bölüm 1 anomaliye sahip, büyüme gelişim dönemindeki bireylerde, monoblok apareyi ile fonksiyonel tedavi uygulamasında temporomandibular eklem değişimlerinin manyetik rezonans görüntüleme yöntemi kullanılarak incelelenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.