Selcuk University Digital Archive Systems

İşletmelerde örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve önemi Konya Şeker fabrikasında bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.advisor İraz, Rıfat
dc.contributor.author Konuk, Mustafa
dc.date.accessioned 2018-01-23T13:13:53Z
dc.date.available 2018-01-23T13:13:53Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Konuk, M. (2006). İşletmelerde örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve önemi Konya Şeker fabrikasında bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8081
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; çalışanların, örgüt kültürüne ilişkin uygulamaları nasıl algıladıklarının ve mevcut uygulamalardan tatmin olup olmadıklarının saptanması ve örgüt kültürü ile iş tatmini arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Çalışma, işletmenin faaliyetlerinin başarısında örgüt kültürünün önemi, yeri, iş tatminine etkilerinin yanı sıra iş tatmini sağlandığında bunun işletmeye yansımalarını konu olmaktadır. Araştırma, örgüt kültürünün iş tatmini ve işletme üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; Şirketteki mevcut örgüt kültürüne ilişkin uygulamalar ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Çalışanların iş tatmini düzeyleri ?yaş?, ?örgenim durumu?, ?meslek? değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Çalışanların iş tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı ilişki var mıdır? sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışanların örgüt kültürüne ilişkin uygulamaları algılamaları ile tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Bir anlamda, örgüt kültürü iş tatminine etki eden, iş tatminin ya da iş tatminsizliğinin oluşmasında rol oynayan önemli bir faktördür. Çalışanların iş tatmini ile örgütsel bağlılıkları arasında pozitif anlamlı ilişki vardır. Bu da çalışanların iş tatmini yükseldikçe, örgüte olan bağlılıklarının artacağını ortaya koymaktadır. 2 Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç ise; çalışanların yaptıkları işten duydukları tatmin ya da tatminsizlik, çalışanın ?iş tecrübesi? (kıdem), ?yaş? ve ?eğitim seviyesi? değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to explore how employees are perceiving practices about organizational culture and to find whether they are satisfied by existing practices or not, and further to reveal the relation between organizational culture and job satisfaction. The study is focused on the importance and role of organizational culture on the success of organizational activities, it?s effects on job satisfaction, and further the reflections of such a job satisfaction on the organization. The principal objective of the study is to explore the effects of organizational culture on job satisfaction and on the organization in general. Therefore, answers to the following questions are sought: Is there a meaningful relation between present practices related to organizational culture and the job satisfaction of the employees? Are the job satisfaction levels of employees showing meaningful differences in relation to the variables ?age?, ?education?, ?occupation?? Are there meaningful relations between the job satisfaction levels and their organizational commitment? The following results have been found: A meaningful relation between employees? perceiving of practices related to organizational culture and their level of job satisfaction has been found. In this relation, organizational culture has been found as an important factor with effects on the formation of job satisfaction or dissatisfaction. A positive relation of employees? job satisfaction and their commitment to the organization has been found. It has been further found that by increasing job satisfaction the commitment to the organization increases too. Another outcome of the study was that the employees? job satisfaction or dissatisfaction showed no difference in relation to ?job experience?, ?age? and ?education? variables. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Örgüt kültürü tr_TR
dc.subject Organizational culture tr_TR
dc.subject Örgütsel bağlılık tr_TR
dc.subject Organizational commitment tr_TR
dc.subject İş doyumu tr_TR
dc.subject Job satisfaction tr_TR
dc.title İşletmelerde örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve önemi Konya Şeker fabrikasında bir uygulama tr_TR
dc.title.alternative The Effect and importance of organization culture on job satisfaction in corporations: An application at Konya Sugar factory tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account