Selcuk University Digital Archive Systems

Sporcularda ve sedanter bireylerde akut egzersiz öncesi gliserol takviyesinin bazı biyokimyasal parametreler ile laktat ve aerobik güç üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çumralıgil, Burhan
dc.contributor.author Öztürk, Çiğdem
dc.date.accessioned 2018-01-23T12:16:53Z
dc.date.available 2018-01-23T12:16:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Öztürk, Ç. (2009). Sporcularda ve sedanter bireylerde akut egzersiz öncesi gliserol takviyesinin bazı biyokimyasal parametreler ile laktat ve aerobik güç üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8070
dc.description.abstract Araştırmada akut egzersiz öncesi uygulanan gliserol takviyesinin sporcularda ve sedanter bireylerde MaxVO2, Laktat ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yaş ortalamaları 18.20±0.6110 yıl, boy ortalamaları 178.20±1.7814 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları 65.17±2.0488 kg olan elit düzeyde atletizm branşı ile uğraşan 10 sağlıklı erkek sporcu ve yaş ortalamaları 19.70±0.4726 yıl, boy ortalamaları 169,10±2.2184 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları 71.09±1.8713 kg olan değişik meslek gruplarından 10 sağlıklı erkek sedanter olmak üzere toplam 20 kişi denek olarak kullanıldı. Her iki gruba 1. gün shuttle run testi öncesi ve hemen sonrası laktat ölçümü için kulak memesinden, biyokimyasal ölçümler için dirsek venasından kan örnekleri alındı. 2. gün aynı egzersiz testinde 2 saat önce 1 gr/kg gliserol su ile karıştırılarak solisyon halinde her iki gruba verildi ve shuttle run testi uygulandı. Ayrıca her iki gün uygulanan test sonrası her iki grubun MaxVO2 düzeyleri belirlendi. Elde edilecen verilerin istatistiki analizlerin yapılmasında SPSS paket programı kullanıldı. Tüm deneklerin ölçülen parametrelerinin ortalama değerleri ve standart hataları hesaplandı.İki grup arası farklılıkların tespitinde indepented (bağımsız) ?t? testi kullanıldı. Grup içi farklılıkların tespitinde ise paired (bağımlı) ?t? testi kullanıldı. Analizler sonucunda; K ve S (Kontrol,Sporcu) grubunun ES (egzersiz sonrası), MaxVO2 düzeyi TES (takviyeli egzersiz sonrası) dan önemli (p<0.05) düzeyde yüksek bulunmuştur. S grubunun ES ve TES MaxVo2 düzeyi K grubundan anlamlı düzeyde yüksektir. ( p<0.05 ). İki grubun her iki egzersiz sonrası (ES,TES) Laktat parametresi anlamlı (p<0.05) düzeyde artmıştır. K grubunun ES Laktat seviyesi S grubundan önemli (p<0.05) düzeyde yüksek iken TES iki grup arasında istatistiksel bir fark yoktur (p<0.05). İki grubun kolesterol seviyeleri TES anlamlı (p<0.05) düzeyde yüksektir. K grubun TES kolesterol seviyesi ES'dan önemli düzede yüksek çıkmıştır (p<0.05). Çalışmada diğer parametreler ve ölçüm zamanlamaları açısından gerek grup içi gerekse gruplar arası istatistiksel anlamda bir farklılık yoktur. Sonuç; oral olarak uygulanan gliserol takviyesinin MaxVO2 düzeylerine önemli bir etkisinin olduğu fakat Laktat ve biyokimyasal parametreler üzerinde en azın bu miktar ve sürede uygulanan gliserol takviyesinin bir etkisinin olmadığı söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to investigate the effects of acute pre-exercise glycerol loading (GL) on some biochemical parameters including lactate and maximum aerobic power. In this study, 10 healthy elite athletes with a mean age of 18.20±0.61 years, with a mean body height of 178.20±1.78 cms, with a mean body weight of 65.17±2.049 kgs and 10 healthy sedentars from different profession groups with a mean age of 19.70±0.47 years, with a mean body height of 169,10±2.22 cms and with a mean body weight of 71.09±1.87 kgs, totally 20 males were used as subjects. On the first day of the research, blood samples were taken from ear lobe for lactate measurement and from basilic vein for biochemical analysis before the shuttle run test. On the second day, after loading 1gr/kg-1 glycerol mixed with water to the subjects two hours before testing, max VO2 was determined by using shuttle run test in both groups. Statistical analyzes were conducted by SPSS. Mean values of standard deviations were calculated. The independent t-tests were used to determine the differences between two groups. Also, paired t-tests were performed to determine the differences within groups. Results of this study indicated that max VO2 of experiment and control groups were found higher after loading at 0.05 significance level. Max VO2 of experiment group was significantly higher than controls. Lactate levels were increased after exercise and GL (p<0.05). Control group had a significantly higher lactate level than experiment group but there was no statistical significant difference between two groups after glycerol loading. Both of two groups had higher cholesterol level after glycerol loading. GL caused to increase the cholesterol level in controls at 0.05 significance level. The other parameters measured in this study indicated no significant differences within and between groups with respect to measurement timing. As a result, there is a significant effect of acute pre-exercise glycerol loading on maximum aerobic power whereas no significant effect on the lactate and biochemical parameters may be partly due to the amount of glycerol and the time of loading tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Gliserol tr_TR
dc.subject MaxVO2 tr_TR
dc.subject Laktat tr_TR
dc.subject Biyokimyasal parametreler tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Glycerol tr_TR
dc.subject Lactate tr_TR
dc.subject Biochemical parameters tr_TR
dc.title Sporcularda ve sedanter bireylerde akut egzersiz öncesi gliserol takviyesinin bazı biyokimyasal parametreler ile laktat ve aerobik güç üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effects of acute pre-exercise glicerol loading on some biochemical parameters including lactate and aerobic power tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account